Villkor och policy

Villkor och policy

Vår offerttjänst
Genom användandet av vår offertjänst så godkänner användaren att vi skickar vidare lämnade uppgifter till företag och andra intressenter som samarbetar med stadninggoteborg.com. I detta fall vidarebefodras sålunda personlig uppgifter såsom epost, telefonummer och namn till 3:e part. Detta är själv grundförutsättningen får att vår offerttjänst ska fungera smidigt. Användaren är själv ansvarig för att lämnade uppgifter är korrekta.

Användaren av vår offertjänst godkänner att vi lagrar uppgifterna i minst 3 år. Användaren godkänner även att bli kontaktad av våra samarbetspartners för kompletterande frågor eller andra uppgifter som kan behövas för att skapa en offert.

Användarens uppgifter vidareförmedlas av stadninggoteborg.com till upp till 5 leverantörer som anses matcha användarens behov.

stadninggoteborg.com kan inte garantera att användaren får några offerter på sitt inlämnade uppdrag. Antalet offerter beror vanligen på uppdragets speciella förutsättningar – och står därför utanför stadninggoteborg:s makt att påverka.

stadninggoteborg.com inte på något sätt delaktig i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och leverantör.

stadninggoteborg.com har inte har något ansvar för eventuella tvister eller konflikter som kan uppkomma mellan användare och leverantör, t.ex. gällande betalningar, skador, felaktigt utförda uppdrag eller andra brister.

Cookies
Den har webbplatsen använder Cookies, via statistikverktyget Google Analytics. Cookies är ett slags små textfiler som loggar information om våra besökares beteende på vår hemsida. Denna information inkluderar våra besökares IP-adress, och annan data som kan härleddes till denna adress, såsom användarens internetnätverk, webbläsare, geografiska lokalisering och enhet (surfplatta, PC, telefon etc). Viktigt att nämna här är att vi använder Google Analytics enbart i syfte att samla in information om våra besökare som kollektiv, inte som individer. Vi kommer aldrig att låta en 3:e part att ta del av vår statistik. Google använder heller aldrig statistiken från Analytics tillsammans med sina andra tjänster.

Om du vill läsa mer om hur Cookies fungerar, rekommenderar vi www.allaboutcookies.org

Villkorsändringar
stadninggoteborg.com har rätt att när som helst göra ändringar i användarvillkoren på den här sidan.